čtvrtek 22. února 2018

Bernard Minier: Nejsem Martin ServazBernard Minier 
FOTO: © Bruno Levy / http://bernard-minier.comBernard Minier překvapil francouzské čtenáře i kritiku v roce 2011 detektivním románem Mráz. Opožděný, a možná proto vyzrálý debut získal několik cen, zejména významné ocenění Prix Polar, udělované na festivalu detektivní literatury v Cognacu. Následovaly romány Kruh a Mráz, opět s kriminalistou Martinem Servazem - i s jeho temným protihráčem Julianem Hirtmannem. Série si získala pozornost i zahraničních vydavatelů. U nás Minierovy knihy začalo vydávat nakladatelství XYZ ve výborných překladech Jiřího Žáka. 
Na sklonku podzimu roku 2015 přijel Bernard Minier i do Prahy. Tehdy s ním vznikl následující rozhovor. Od té doby se pár věcí změnilo - česky mezi tím vyšel i román, jímž si autor odskočil od svého hrdiny do Ameriky (Zkurvený příběh) a série o Servazovi se dočkala čtvrtého dílu, nazvaného Nuit/ Noc. A ten právě v těchto dnech vydává v překladu opět XYZ (ukázku si můžete přečíst na https://ctenarknih.blogspot.cz/2018/02/bernard-minier-noc.html).

Máte rád Mahlera?
Mahlera poslouchám. I když na něj nejsem specialista. Poslouchají ho obě klíčové postavy románu Mráz, a ty ho naučily poslouchat i mne. Dokonce mne to přivedlo na odborná kolokvia, kde vystupovali lidé, kteří Gustava Mahlera znají do poslední noty. Chtěl jsem skrze hudbu charakterizovat postavy. Tím jsem se vyhnul tomu, abych musel některé věci kolem nich do detailu vysvětlovat.

Proč Mahler?
Když se podíváte na Martina Servaze, je to muž na rozhraní dvou období, na rozhraní Francie moderní a Francie tradiční. Nemá rád moderní technologie, na rozdíl od svých spolupracovníků. Také Mahler byl osobností na rozhraní dvou hudebních věků, mezi romantismem a modernou. Hodně lidí Mahlera zná, ale málokdo ho poslouchá. Martin Servaz není intelektuální snob, ale člověk erudovaný, proto i tato volba hudby, kterou poslouchá.

Mahlera má v oblibě ovšem nejen Martin Servaz, ale i Julian Hirtmann, tedy postava veskrze negativní. Lze tuto dvojí oblibu Mahlera chápat jako symbol nejednoznačnosti lidské povahy?
Hirtmann je stejně jako Servaz spíše produktem tradiční Francie, člověkem velmi kultivovaným. Můžeme ho chápat jako negativního dvojníka Martina Servaze. A obliba stejné hudby vytváří mezi oběma muži zvláštní vztah.

Julian Hirtman je bývalý prokurátor, muž, který by měl dohlížet na chod společenského řádu. Přesto si osobuje právo stát nad řádem. Vnímám ho jako ztělesnění zneužívání moci.
Hlavním tématem Mrazu je zneužívání moci. A neztělesňuje to jen Hirtmann, ale i vrchní sestra Lisa Ferneyová, která ovládá pacienty a lékaře, či naopak magnát Èrik Lombard, který nemá žádné skrupule. Jak říkal André Maurois: Moc se definuje způsobem, jakým je možné ji zneužít. Jinak řečeno, kdo má skutečnou moc, ten ji bude i zneužívat.

Máme tedy vnímat moderní detektivky či kriminální prózy jako novodobou formu společensko kritického románu?
Ano. Ale asi nejvýraznější to ve Francii bylo v sedmdesátých letech, kdy vzniklo hnutí neo-detektivky (francouzsky „néo-polar“), které usilovalo o skutečně politicky angažovanou literaturu. Dnes, přinejmenším ve Francii, nemáme ekvivalent takové politicky vyhraněné literatury. Ale i autor detektivek, který v prvním plánu nemá společenské zacílení, nutně ve svých knihách situaci společnosti odráží, protože žánr jako takový bez toho nemůže fungovat. Jak říká váš Ivan Klíma (Bernard Menier tu parafrázuje slova knihy rozhovorů, které s Klímou vedl Philip Roth, a v níž si pečlivě zvýrazňoval celé pasáže – poznámka im), spisovatel tu není od toho, aby dělal resumé politické reality, ale i když mluví o intimní zkušenosti do hloubky a upřímně, stejně se dostane ke společenské rovině. Literatura nemá zapotřebí popisovat politickou realitu, ale dělá to spontánně a přirozeně – a v první řadě je to případ právě detektivní literatury.

Vy využíváte ke společenským komentářům Martina Servaze a jeho střety s realitou. A není to právě lichotivý obraz Francie, který z toho vychází.
Snažím se to nepřehánět, i když ve Francii máme v současné době hodně problémů. Myslím si však, že detektivka jako taková je románem krize. Vezměte si třeba komisaře Wallandera. Obraz Švédska v detektivkách Heninga Mankella také není právě lichotivý a přitom Švédsko určitě nepatří k zemím, kde by se žilo špatně.

Mankell si od „svého“ Wallandera udržuje odstup. A také, když známe Mankellovy politické názory a srovnáme je s Wallanderovými, vidíme velký rozdíl. Nakolik se vy identifikujete s Martinem Servazem?
Flaubert říkal: Paní Bovaryová, to jsem já. Já říkám: Nejsem Martin Servaz. Což nevylučuje, že v některých momentech nemám k Martinu Servazovi blízko: týká se to zejména jeho nelásky k moderním technologiím, k sociálním sítím a jejich dopadu. Ale nesouhlasím s Martinem Servazem ve všem. A v Martinu Servazovi není o nic víc ze mne než v jiných postavách mých románů.

Ve vašem druhém románu Kruh se v úvahách Martina Servaze objevuje věta: Francouzské věznice jsou plné nevinných. Je to opravdu se spravedlností ve Francii tak špatné?
Ano. Když si srovnáte rozpočet resortu spravedlnosti, je to opravdu směšná částka, která není hodna země moderní demokracie. Francouzské věznice jsou ve své většině v katastrofálním stavu, soudců a pracovníků justice je málo, jsou totálně zavaleni prací, potýkají se se stovkami spisů. Problém justice je jedním z nejožehavějších problémů současné Francie. Stav resortu spravedlnosti vůbec neodpovídá požadavkům moderního státu. Však také nefunkčnost francouzského justičního systému je častým terčem kritiky evropských institucí.

Ve svých románech se nevyhýbáte obrazům brutality. Některé scény by před deseti dvaceti léty působily až skandálně. Nebojíte se procesu, v němž se literatura stále více brutalizuje?
Mezi francouzskými autory detektivek najdeme řadu těch, kteří jsou daleko brutálnější, a dokonce se v násilí vyžívají. V mých románech je sice několik brutálních scén, ale není jich ve srovnání s jinými moc. Proč tam jsou? Když se potkáte s násilím, nutně vás musí šokovat. Rozhodně ale netoužím po estetizaci násilí. Naopak chci, aby čtenář měl problém číst takové scény. Soudím, že jedině takovým způsobem má být násilí zobrazováno. Mou cestou není zbytečné násilí, násilí pro násilí.

Přiznám se, že český čtenář současnou francouzskou detektivku příliš nezná. Známe spíše klasické detektivky – Simenona, Leo Maleta, Japrisota, z novějších snad ještě Freda Vargrase. Ze současné produkce jste jednou z mála výjimek.
Ve Francii nastal boom detektivek, žánru se věnuje řada autorů, nakladatelství si žádají nové tituly. Ale to je asi celosvětový trend. Minulý rok vyšlo ve Francii přibližně 1 800 detektivních knih. Při takovém množství ale hrozí nebezpečí, že moc detektivek zabije detektivku.

Vy jste letos sérii se Servazem přerušil a vydal jste knihu, která se dokonce ani neodehrává ve Francii, ale ve Spojených státech. Co vás k tomu vedlo? A vrátíte se k Servazovi?
Vrátím. Ale strávil jsem s Martinem Servazem pět let, napsal jsem o něm tři knihy. Psal jsem sedm dní v týdnu a skoro 365 dnů v roce. A stejně jako v manželství občas přijde chvíle, kdy potřebujete dělat věci odděleně. Takže jsem si odskočil napsat svůj malý americký román.

... taková malá nevěra...
Přesně tak. Ale mezitím jsme se smířili.

Za letošní román jste byl přirovnán dokonce ke Stephenu Kingovi.
Je to velký kompliment. Ale myslím, že je to typický příklad novinářského přehánění.

Takže vás to netěší?
Stephena Kinga obdivuji. Je to velký spisovatel, a nedoceněný. Má velkou představivost, ale i představivost stylistickou, a to je pro mne definice skutečného spisovatele. Takže mne srovnání s ním velmi těší.

Sledujete, co píší vaši francouzští kolegové, kteří se věnují stejnému žánru?
Trochu, ale především čtu mnoho knih, které s detektivkami nemají nic společného. Například Bohumila Hrabala (a vyloví z batohu Hrabalovu knihu ve francouzštině – poznámka im). Ale znám také autory, kteří čtou jen detektivky, a nic jiného. Mám však dojem, že když budete číst jen detektivky, žánr vás pohltí natolik, že se odtrhnete od reality.

Prý jste si už v sedmi letech řekl, že musíte být spisovatel?
V první třídě nám paní učitelka při suplování četla Robinsona Crusoa. Bylo to úžasné, zázračné odpoledne. Byl jsem úplně hypnotizován. Myslím, že právě tehdy se zrodilo mé spisovatelské nadání. Ale věřte člověku, který si vymýšlí příběhy. Spisovatelská paměť je ošidná.

První knihu jste ale vydal poměrně pozdě.
V padesáti letech.

Co jste dělal tu dobu mezitím?
Psal jsem od svých deseti let. Ale dlouhá léta jsem odmítal podniknout nějaký pokus vydat své texty. Spíše bych je nejraději všechny spálil. Jako Kafka. Měl jsem však štěstí, že svého Maxe Broda jsem potkal ještě za svého života. Byl to jeden starší, zkušený pán. Jsem mu velmi vděčný. Díky němu jsem se vzdal skrupulí.

Změnil se s rostoucí popularitou váš život?
Ano, můj život už nemá nic společného se životem, který jsem vedl, než vyšel Mráz. Za ty čtyři roky jsem bydel ve více hotelech a nalétal více kilometrů letadlem než za předchozích padesát let. Ale právě těch padesát let „normálního“ života mi umožňuje uchovávat si od popularity odstup.


Ve vašich knihách hrají důležitou roli Pyreneje, v nichž jste prožil dětství. Má tu být vznešená příroda protiváhou k podivnému světu lidí?
Zasněžené údolí mi spíše posloužilo jako mikrokosmos, v němž jsem své postavy izoloval od zbytku světa a mohl s nimi manipulovat po svém. Stejně tak to učinil Melville s posádkou lodi Pequod v Bílé velrybě nebo Agatha Christie, když uzavřela postavy Deseti malých černoušků na malém ostrově. Napětí pak vzrůstá daleko rychleji.
(...)

čtvrtek 15. února 2018

Františka Pečeného touha po dokonalosti
„Navrhování tvarů a vzorů kvalitního lisovaného skla užitkového vyžaduje nejen dokonalého umělce, ale i znalce výroby lisovaného skla,“ napsal v roce 1957 František Kotšmíd v publikaci Výroba lisovaného skla.
Obě podmínky v sobě vrchovatě spojoval František Pečený (1920-1977), sklářský výtvarník spojený zejména se sklárnou v západočeské Heřmanově Huti, kde po třicet let zastával roli podnikového výtvarníka a návrháře. Jeho tvorba, kterou právě představuje Západočeské muzeum v Plzni, je názornou ukázkou toho, jak vysokou výtvarnou úroveň mělo české sklo od čtyřicátých do sedmdesátých let. Sériově vyráběné skleněné artefakty – vázy, mísy, popelníky, sklenice, zkrátka sklo stolní i dekorativní - vystavené v plzeňském muzeu vyvolávají u návštěvního staršího data narození jistě zvláštní nostalgický pocit, neboť si je pamatují z každodenního setkání. Tenkostěnné sklenice s rozličnými barevnými vzory, které navrhoval počátkem sedmdesátých let, měla snad každá domácnost v Československu.
Pochopitelně část vystaveného skla je spojena s dobovou estetikou, ale část dobu svého vzniku přesahuje a směřuje k nadčasově dokonalému tvaru. Taková je například trojboká souprava z roku 1955, vystavovaná později na světové výstavě EXPO v Bruselu (1958) či na reprezentativní výstavě československého skla v Moskvě (1959), dodnes okouzlující svou dokonalou jednoduchostí, dodnes inspirativní.
Později se v tvorbě Františka Pečeného prosazují organické tvary, ale také třeba inspirace op artem. Nutkavé hledání dokonalého tvaru představuje na výstavě množství kreseb, které se dochovaly v umělcově pozůstalosti – kresby v náčrtnících, skicářích, ale i na útržcích nepotištěných okrajů novin. Vše, co Pečenému kolovalo myslí, muselo být zaznamenáno tužkou, perem, uhlem. Žádné superdokonalé počítačové vizualizace, vše poctivá práce rukou – uhrančivá právě ve své drobné nepřesnosti.
Souběžně s pracovními náčrty vznikaly i četné kresby a dokonce i obrazy na volné náměty, které jsou nyní vystaveny poprvé. Ženské postavy, z nichž pak Pečený dokázal vyabstrahovat dekor skleněného artefaktu, kresby s historizujícími i náboženskými motivy, krajiny, zátiší. Dokonalou kresbu vidíme i na ukázkách nejranější tvorby Františka Pečeného, kterými jsou malované porcelánové vázy z roku 1946, kdy tento absolvent odborné sklářské školy v Železném Brodu a pražské Uměleckoprůmyslové školy krátce působil v Rudolfově huti v Dubí u Teplic.
Výstava jde ovšem dál za rámec životaběhu jednoho výtvarníka, který navzdory vysoké kvalitě svého díla, zůstává fakticky skryt v anonymitě – tak jak to u spojení umění a průmyslové výroby zhusta bylo a stále je. Skrze dílo Františka Pečeného i skrze ukázky z tvorby několika jeho kolegů, pracujících pro sklárnu v Heřmanově Huti (Františka Zemka, Václava Hanuše, Miloše Filipa, Jiřího Žoužely, Vladislava Urbana či Františka Víznera) ožívá celá jedna bohatá kapitola českého uměleckého designu. 
I proto by si výstava zasloužila být představena také jinde, v jiných galeriích či muzeích. 
A snad dojde i na monografii, na níž pracuje správce pozůstalosti Františka Pečeného, plzeňský výtvarný kritik a literát, spoluautor výstavy Pavel Hejduk. Je nutné z proudu času lovit podobné osobnosti, než budou zcela zasuty.

František Pečený a Heřmanova Huť. Autoři: Pavel Hejduk a Jan Mergl. Západočeské muzeum v Plzni, hlavní budova muzea, výstavní sál 1. Do 18. února 2018.
čtvrtek 20. dubna 2017

Návrat Rudolfa Lukeše

Nakladatelství Albatros včera vyhlašovalo své výroční ceny. V kategorii edičního činu absolutorium získala čtveřice prostorových leporel s obrázky Rudolfa Lukeše a verši Michala Černíka. O knihách jsem psal loni v září na stránkách Literárních novin:  


Rudolf Lukeš: Návrat ze zapomnění


„Podle mého názoru to byl génius.“ Tak nadšeně píše na svém blogu francouzský knihkupec a sběratel prostorových knih Julien Laparade o českém výtvarníkovi Rudolfu Lukešovi.
Zatímco francouzský nadšenec má ve své kolekci hned devět knížek českého ilustrátora, které vyšly v rozmezí let 1963 až 1965, pro tuzemského čtenáře je setkání s Lukešovými kresbami povětšinou překvapením. Rudolf Lukeš (1923–1976) se k ilustrování knih, které si dodnes uchovávají své výtvarné kouzlo, dostal ale vlastně nepřízní osudu. Vystudoval architekturu (nejen na ČVUT, ale i na AVU, v ateliéru Jaroslava Fragnera) – oboru se ale věnoval ve velmi specifické podobě, působil jako filmový architekt na Barrandově. Spolupracoval s Václavem Krškou, Milošem Makovcem, Jiřím Krejčíkem... Po únoru 1948 byl však z filmových studií propuštěn jako kádrově nezpůsobilý. Pracoval pak jako písmomalíř v Národním technickém muzeu.
Kolem roku 1960 se Rudolf Lukeš zúčastnil anonymní výtvarné soutěže podniku zahraničního obchodu Artia. Nakladatelství vydávalo populárně-naučnou literaturu, knihy o umění a literaturu pro děti a mládež ve světových jazycích. Produkce ovšem byla určena téměř výhradně na export. Lukeš pro Artii vytvářel zejména prostorová leporela s hravými obrázky zvířat. Jeho knihy měly v zahraničí takový úspěch, že ho dokonce v polovině šedesátých let pozvali na londýnský knižní veletrh. „Z londýnského letiště nás vezli rovnou na výstaviště v Londýně, kde už u československého stánku stála královna a prohlížela si manželova prostorová leporela,“ vzpomínala pro časopis Echo 24 Lukešova manželka Taťána Lukešová. „Velice laskavě nás pozvala na večeři do Buckinghamského paláce...“
Právě s prostorovými leporely, které kdysi učarovaly královně, se nyní můžou seznámit i české děti – okouzleni však budou patrně i jejich rodiče. Nakladatelství Albatros, které se už pár let snaží znovu připomenout Lukešovu tvorbu, v těchto dnech vydává hned čtyři leporela s tématem zvířat.
Texty k prvnímu vydání leporel v češtině napsal zkušený autor knih pro děti, básník Michal Černík. Ten o svém setkání s obrázky Rudolfa Lukeše říká: „Lukešovy ilustrace mě oslovily, naprosto jsem s nimi rezonoval. Velice prostě, téměř triviálně vystihují podstatné znaky každého zvířete. Kompozice ilustrací jsou jednoduché, harmonicky i barevně vyvážené, někde mají téměř geometrické pojetí, přitom si zachovávají lyrismus a laskavost. S Lukešovými ilustracemi jsem si rozuměl tak, že jsem hned s velkou chutí napsal šestnáct básniček. Nedovedl bych napsat verše k obrázkům, které by mi nic neříkaly. Dalším potěšujícím faktem bylo to, že Albatros znovu vrátil na knižní pulty některé Lukešovy knížky. Výtvarník totiž na několik desetiletí zůstal odsunut do zapomnění a jeho ozvučení považuji za záslužný čin.“
Vydavatelská společnost Albatros Media ovšem vrací Lukešova prostorové knížky i do mezinárodního oběhu. Knihy zároveň vyjdou ve Francii, Španělsku, Británii, v Číně i na Slovensku, na podzim se chystá vydání v ruštině a švédštině.
S pozoruhodnou tvorbou Rudolfa Lukeše – pozoruhodnou zejména proto, že není jen nějakou nostalgickou vykopávkou, ale stále velmi moderním vizuálním vyjádřením – se můžete seznámit ale také prostřednictvím leporela Veselá zahrádka, k němuž texty napsal Jiří Suchý. Kniha měla původně vyjít v roce 1969, ale protože tou dobou už byli oba autoři (Lukeš opět) v nemilosti u politické moci, vyšla až roku 2013. V nové edici Retro Pleasure vyjde během září také kniha Já mám kolo, ty máš kolo, která využívá Lukešových obrázků, původně určených pro tematické kvarteto. 

pátek 17. března 2017

Kouzelník typografie

 

Kam se poděl Hlavsa? ptal se před několika lety historik umění Jan Rous. Dnes by se dočkal odpovědi: na stránky knihy Jde o to, aby o něco šlo.

Monografii Oldřicha Hlavsy připravila Barbora Toman Tylová. Název je citátem z novoročenky měsíčníku Plamen. „Jde o to, aby o něco šlo.“ Prostá slovní hříčka, jíž je ale vystižena podstata mistrovství.
Knihu otevírá velmi podrobné kalendárium. Následují texty Ivy Knobloch, která životopisné faktografii dodává šťávu detailů a vztahů, a Jana Rouse, jenž rozvádí myšlenku, že „klíčovým pojmem veškeré Hlavsovy práce tvůrčí, publicistické a didaktické je typografie a její výraz, pro Hlavsu jediný nástroj, kterým přistupuje ke své práci...“ Do třetice text samotné editorky, která podivuhodné dílo zasazuje do dobových souvislostí a srovnává je s jinými dobovými vrcholy (typo)grafického oboru. Následně jsou představeny slovem, zejména však obrazem klíčové momenty Hlavsovy (typo)grafické tvorby, připomenuty jeho vlastní texty i rozhovory, obsáhle citována korespondence (pozoruhodné jsou zejména dopisy Ladislava Sutnara z amerického exilu, s nímž si Hlavsa soustavně psal už od roku 1961). V souboru ohlasů pak najdeme texty Jana Řezáče a Jiřího Šetlíka, anketu k Hlavsovým 75. narozeninám (1984), ale i polemiku mezi Jiřím Trnkou a Jiřím Hájkem o grafickou úpravu měsíčníku Plamen. Vše uzavírají soupisy upravených knih, výstav, ocenění, literatury... Monografie jak má být. Důkladná, poctivá práce. Kniha, kterou je radost vzít do ruky (navzdory jejímu objemu a váze).

„... jinak se okouká...“
Listuji, čtu, prohlížím. Připomínám si knihy, které jsem měl v ruce, které mám v knihovně, knihy, které jsem s láskou držel v ruce (a prožívám znovu to okouzlení), knihy ztracené, po nichž často pátrám v antikvariátech. Bezesporu ovlivnily estetické cítění generace, k níž patřím. O to se Hlavsa zasloužil. A nejen on (dlužno připomenout). Hlavsa byl jedinečný, ale nebyl u nás ve své době zdaleka sám, koho bychom mohli nazvat mistrem vizuálního kouzla. Stejně tak tu byli Zdeněk Seydl, Libor Fára, Jiří Rathouský... šťastná to doba (navzdory všem svým problémům, hrůzám i nedostatkům), šťastná to kultura.
Vynikající typograf z další generace, Jan Solpera, přiznává, že Hlavsovo dílo na něho a jeho generační souputníky působilo tak silně, že je „nikdy nechtěli ve své práci negovat, jak tomu u nastupující generace většinou bývá...“ A dodává: „... existuje typografie před Hlavsou a typografie po Hlavsovi...“
Hlavsův příklad nám ukazuje, jak důležitá je vizuální stránka knih a tištěných médií.
Bez Hlavsova podílu by měsíčník Plamen, jeden z velmi výrazných časopisů československých šedesátých let, byl podstatně chudší. Hlavsovy originální typografie, který šla „proti všem dosavadním typografickým pravidlům a zvyklostem“, zvýrazňovala slova spisovatelů a publicistů, dodávala jim na důrazu, na působivosti. Grafik si přitom byl ovšem vědom konečnosti svého úkolu: „Najede-li nový časopis na nestandardní, nápaditou úpravu, musí si vymýšlet stále – jinak se brzy okouká. Dá se to dělat tři, snad pět let progresivně a ze zájmu. Pak je lepší toho nechat, anebo začít zase znovu a jinak. Časopis – to je k utahání,“ praví v jednom z rozhovorů.
Však také tvorbu grafické tvorby časopisů (vedle Plamene to byl zejména odborný měsíčník Typografie, na jehož podobě se podílel už od konce třicátých let) na sklonku šedesátých let natrvalo opouští – ostatně ani doba by už nepřála výrazným grafickým a typografickým experimentům či hravým pokusům vymknout se k rutiny –, a věnuje se propříště už jen úpravám knih.

„...ohromná knížka...“
V knižním oboru Oldřich Hlavsa rozvinul (po svém) odkaz avantgardy: kniha je mu promyšlenou a kompaktní stavbou, v níž musí vše ladit: papír, barva, vazba, písmo, ilustrace.
Bez Hlavsy by nebyl tím, čím se stal Klub přátel poezie – pro tuto jedinečně koncipovanou řadu publikací, která přinášela českému čtenáři to nejlepší ze světové i domácí poezie, upravil přinejmenším 71 titulů základní řady. Vtiskl edici vysokou grafickou úroveň. Dvojitá přední předsádka svazků základní řady KPP, do níž se vkládala malá gramodeska s nahrávkami herecké recitace či dokonce hlasu básníka, inspirovala Barbaru Toman Tylovou ke stvoření stejné kapsy v monografii. V ní však nenajdeme gramodesku, ale kopie originálních novoročenek osobních i pro časopisy.
Listuji dál. Ohromující celky: Holanovy spisy pro Odeon, Neffova pentalogie, ale také bibliofilie, byť průmyslově vyráběné, z edice Bohemia (Čs. spisovatel), edice Nová poezie (Mladá fronta), Básnické dílo Viléma Závady, ale také všechny řady edice Slunovrat (Čs. spisovatel) – zejména básnická řada, jen s drobným dekorem na přebalu... Skvostné jednotlivosti, které nelze všechny vyjmenovat, tak alespoň náznakem: Krátkého Pamflety, Rochefoucauldova Krutá kniha aforismů s lehkými úvahami o těžkém životě, Jensův Pan Meister, Vaculíkova Sekyra (vydání z roku 1969), Krátkého Snář z roku 1966, nad nímž zajásal na dálku i Ladislav Sutnar: „Je to ohromná knížka!“ ... A pochopitelně nepřehlédnutelná, trojdílná Typographia, do níž Hlavsa shrnul své názory a zkušenosti o písmu a knižní úpravě. Ovšem, i z dobově, tedy politicky podmíněného sborníku dokázal Hlavsa udělat vizuální událost – „poctivě, protože jinak to neuměl“.
Přitom vše vznikalo v ruce a tužkou, jak předvádějí reprodukce maket, které byly pokynem pro tiskaře. Žádná výpomoc počítačem. Postup práce přibližuje v jednom z textů převzatých do monografie Karel Febel: „Než začal pracovat na knize, vždycky důsledně vyžadoval text. Studoval ho se zaujetím literárního vědce – kolik má kapitol, jak je traktovaný, jaké šance nabízí jeho a jeho ilustrátorovi. S obrázky zacházel naprosto nečekaně. Převzal od ilustrátora spoustu kreseb, nakonec do pytlíku shrnul špičky, takové ty drobné kresbičky, míněné zcela okrajově – a z těch najednou udělal závažné celostránkové ilustrace. Vrstvil kresby přes sebe, prostupoval je písmem ­– hrál si s nimi z čiré rozkoše. A takhle tu knihu doslova tvořil, režíroval ji jako autorský film, tkal jako autorskou tapisérii. Musel ji vysedět – jako hrnčíř ji musel udělat z hlíny vlastníma rukama – a celou.“

„...překrývá, množí, zvětšuje...“
Hlavsa je monografickou knihou představen jako „zkušební pilot“, jako „neúnavný experimentátor a individualista, vedený jedinečnou výtvarnou intuicí, plně využívající technických možností a porušující zažitá pravidla, která bezpečně ovládá.“ Jak a čím je porušuje? „Experimentuje ... s knižními formáty, navrhuje různé skládačky a záložky uvnitř knihy i netradiční knižní vazby, které dodnes udivují ojedinělou konceptuální invencí a současně jednoduchostí realizace. Nekonvenční výtvarná forma má podpořit obsah sdělovaného. Vynalézavá a mnohotvárná je i Hlavsova práce s písmem: znaky na obálkách, titulcích či ploše stránky osvobozuje z horizontálního toku řádků, překrývá, množí, zvětšuje a účinně přitom počítá s významovou protiváhou bílé nepotištěné plochy, hledá výtvarné vazby na základě významové struktury. Staví na jednotě protikladů a napětí kontrastů a výsledkem jsou knižní a časopisecké celky, které vyjadřují obrovský cit pro rytmus a podmanivou dynamiku.“ Recept vypadá jednoduše. Naplnění už tak jednoduché není.
Navíc, nebyli tím vždy všichni nadšeni. Zejména za Plamen Hlavsa několikrát dostal. Byl dokonce pozván na svaz novinářů, na kobereček rozličných dobových činovníků. „Ty sis však z toho nic nedělal a tvořil jsi dál tak, jak jsi to chtěl a výtvarně cítil,“ připomíná v jedné gratulaci aféru Hlavsův typografický kolega Adolf Stehno. Na Hlavsovu grafickou úpravu si stěžoval ale například i Jiří Trnka v článku Typografický rock-and-roll aneb Proč jsem konzervativní, který otiskly Literární noviny v roce 1960: „Například časopis Plamen nemůžete číst, i kdybyste se pro to rozhodl, ve vlaku, tím méně ovšem v elektrice, protože musíte neustále otáčet tímto periodikem, abyste se dozvěděl jméno autora, název, poznámku, stránku, a na to není v těchto dopravních prostředcích místo.“ (Zanedlouho po otištění článku však Trnka do redakce Plamenu zasílá kartičku, na níž mimo jiné stojí: „...jako pilný čtenář Plamen čtu a nekritizuji úpravu, jak vida polepšil jsem se...“)

„...nemá ve světě přímé srovnání...“
Na stránkách té knihy ožívá sen o ztraceném (typo)grafickém ráji. Kde jsou dnes tak krásné knihy? Kde jsou dnes vrcholní řemeslníci grafického designu? Zde ovšem máte konkrétní příklad, že dobré řemeslo neodumřelo.
Barbora Toman Tylová si jedinečnost Hlavsova díla uvědomila když ve Spojených státech zkoumala největší světovou sbírku vizuální poezie. „Obklopena mimo jiné různými typy experimentálních publikací, věnovaných typografii, uvědomila jsem si, že Hlavsova tvorba nemá ve světě přímé srovnání.“ Vybrala si ho proto jako téma doktorské zkoušky. Tím to ovšem neskončilo. Monografie, kterou stvořila – doslova: je nejen editorkou a spoluautorkou, ale i autorkou grafické úpravy –, je výsledkem následného čtyřletého bádání.
Kniha je prostoupena přirozenou úctou k Hlavsovi. Nepokouší se křečovitě kopírovat jeho postupy. Dává vyniknout původním dílům v množství reprodukcí, dává prostor Hlavsovým myšlenkám, které by neměly být zapomenuty.
Je to kniha, v které by si typografové a grafičtí úpravci (designéři, jak se dnes s oblibou říká) měli listovat den co den, aby dostali do „krve“, hlavně však do oka ten přirozený půvab nesamozřejmého. Vzor nikoli ke kopírování, ale k následování.
A soudím také, že tahle kniha je jedním z vážných kandidátů na oficiální titul „nejkrásnější“. Vše tu (po hlavsovsku) ladí do celku - grafická úprava, práce předtiskové (retuše a příprava reprodukcí) tiskárny, volba formátu, písma i papíru.

Barbora Toman Tylová (ed.): Jde o to, aby o něco šlo - Typograf Oldřich Hlavsa. Akropolis + Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 592 stran, 1350 Kč, ISBN: 978-80-7470-055-2 (Akropolis) + 978-80-86863-68-9 (UMPRUM).

P. S. Vydání monografie typografa Oldřicha Hlavsy doprovází samostatný web www.oldrichhlavsa.cz. Ani to není v našich poměrech obvyklé.
REPRO: UMPRUM


čtvrtek 1. prosince 2016

Poirotovi k narozeninám

Poirotovi k narozeninám

Agatha-Christie„Vsadím se, že detektivku napsat nedokážeš.“ Na takovou provokativní výzvu své sestry Margo odpověděla Agatha Christie tím, že napsala román Záhada na zámku Styles. Rukopis dokončila během roku 1916. Vdechla v něm život Herculu Poirotovi. Od zrození jednoho z nejslavnějších detektivů uplynulo tedy letos rovných sto let. I když ke čtenářům se detektivní debut Agathy Christie dostal až o čtyři roky později.
Dílo anglické autorky si dodnes uchovalo značnou čtenářskou popularitu. Agatha Christie je značka, která se stále dobře prodává. Totéž platí pro jméno Hercule Poirot. Extravagantní a poněkud marnivý belgický detektiv usazený v Anglii, který si zakládá na práci svých šedých buněk mozkových, se objevil ve třiatřiceti románech a ve víc než padesáti povídkách, pod nimiž je podepsána Agatha Christie.
Sto let od Poirotova zrození je tedy jistě dobrou záminkou k novému připomínání. V těchto dnech například Knižní klub, který u nás má práva na vydávání překladů děl Agathy Christie, uvádí na knižní trh kompletní soubor poirotovských povídek, který představí i texty u nás zatím neznámé nebo známé v jiné podobě. Agatha Christie totiž často své povídky, zprvu vydávané časopisecky, pro následná knižní vydání přepisovala. A aby to nebylo tak jednoduché, upravovala zvlášť povídky pro knižní vydání v Británii a zvlášť povídky pro vydání ve Spojených státech. Tak se mohlo také stát, že se v povídce zcela změnila postava detektiva. Příkladem může být Záhada na regatě, kterou v knižních souborech vyšetřuje Parker Pyne, ale v původních časopiseckých verzích je to Hercule Poirot – právě s ním se také setkají čtenáři povídky v novém českém výboru. Na webových stránkách české Společnosti Agathy Christie se o souboru poirotovských povídek také dozvídáme, že snahou českého vydání bylo nabídnout ke srovnání třeba i dvě podobné verze textu, ale majitelé práv umožnili zahrnout jen Druhý gong, který Christie později rozšířila na povídku Zrcadlo mrtvého muže. Kvůli délce nebylo možné zařadit ani Greenshoreskou kratochvíli, kterou v roce 2009 objevil christiovský badatel John Curran – tu má český čtenář dostupnou ale v souboru Tři slepé myšky (Knižní klub 2016).
Román, v němž se Hercule Poirot objevil poprvé, Záhada na zámku Styles, se zatím posledního českého vydání dočkal loni – s novou grafickou úpravou obálky, která využívá siluetu slavného detektiva, jak nám ji vsugeroval britský televizní seriál s Davidem Suchetem. V české verzi seriálu Poirotovi propůjčil svůj hlas herec Jaromír Meduna. Ten nyní také načetl Záhadu na zámku Styles pro audioknihu, kterou vydala společně vydavatelství Tympanum a Kristián Entertainment.


Zvukovou podobu získal ale i nový román, jímž poirotovské dědictví Agathy Christie rozvíjí – na přání dědiců práv – anglická spisovatelka Sophie Hannahová. Ta už v roce 2014 oživila postavu Poirota v románu Vraždy s monogramem. Na něj letos navázala knihou Zavřená truhla, kterou v českém překladu vydal před pár týdny Knižní klub – jen den poté, co kniha vyšla v anglickém originále. A audioknižní podobu Zavřené truhly vydalo opět vydavatelství Tympanum, které má na svém kontě i další christiovky – například povídkovou sbírku Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota v interpretaci Ladislava Freje, romány Vražda Rogera Ackroyda (čte Ladislav Lakomý), Schůzka se smrtí (Růžena Merunková, Vraždy podle abecedy (Aleš Procházka), Deset malých černoušků (Vladimír Čech)...
Poirot je také hlavní postavou románu Černá káva, pod nímž je kromě Agathy Christie podepsán také Charles Osborne. Próza, jejíž český překlad vydal Knižní klub také letos, vznikla roku 1998 přepisem stejnojmenné divadelní hry z roku 1930. Australský spisovatel, novinář, herec a divadelní kritik Osborne takto, se souhlasem dědiců, převedl do prozaické podoby také dvě další divadelní hry Agathy Christie – Pavučina (1954) a Neočekávaný host (1958, Osbornova verze vyšla česky letos v Knižním klubu). Kdysi v šedesátých letech, v doslovu k českému vydání tří divadelních her Agathy Christie v edici Divadlo, napsal básník Petr Král, že z detektivky na jevišti lze „vytěžit maximum poezie jedině tím, bude-li ji divadlo hrát co nejkonvenčněji“. Osbornovy přepisy jsou právě takovými konvenčními „adaptacemi“, které rozehrávají dramatický text na jevišti naší fantazie s minimem přidaných atrakcí.

pondělí 7. listopadu 2016

Co Burian neviděl


Pohled z okna „Wielanda“ byl skutečně děsivý... V knize Dobrodružný svět Zdeňka Buriana jsou také reprodukovány ilustrace ke knize Raketou do měsíce, kterou napsal německý spisovatel Otto Willi Gail. Ta vyšla u nakladatele J. R. Vilímka nejprve na pokračování v časopise Dobrodružný svět (1928) a poté knižně (1930).


REPRO: Plus / Albatros Media


Zdeněk Burian nás stále fascinuje. Rozsahem díla, perfektností výtvarné techniky, atmosférou, která z jeho obrázků dýchá. Knihy, které ilustroval, jsou už často (mnohdy i po právu) zapomenuty, obrázky z nich však žijí svým vlastním životem dál.
Velká monografie Dobrodružný svět Zdeňka Buriana dává nahlédnout do počátků malířova díla, do let jeho vyzrávání ve špičkového ilustrátora literatury všelikého druhu.
Kniha si neklade nárok na úplnost. Představena je jen část ilustrační tvorby z let 1927 až 1942, kdy Burian pracoval zejména pro nakladatelství J. R. Vilímek. Přednost dostaly obrázky k titulům, jejichž šance na nové vydání je malá. V knize proto nenajdete výtvarný doprovod k mayovkám či verneovkám, které bývají občas s Burianovými ilustracemi reeditovány.
Najdeme tu tedy spíše knihy odstrčené, pozapomenuté – i když jde třeba i o tituly známých autorů. Ze známějších a stále vydávaných knih jsou tu představeny ty, které si dnes už spojujeme spíše s jinými ilustrátory, pokud vůbec ilustrovany jsou, nebo k nim Burian kreslil jen přebal či nanejvýše nějakou další vstupní ilustraci (to je příklad Dumasova Hrabě Monte Cristo či historických románů Henryka Sienkiewicze). A pak jsou tu zastoupeni také autoři, jejichž jména dnes už běžného čtenáře neosloví. Jejich knihy svůj čas přežily snad právě jen díky Burianovým ilustracím (za všechny Joseph Delmont či Rudolf de Haas). Každý autor i titul jsou však v knize podrobněji přiblíženi, zejména však proto, aby Burianovy obrázky získaly kontext.
Zdeněk Burian byl velmi plodný ilustrátor. Částečně z nutnosti se uživit, ale zejména z naturelu. Odhaduje se, že vytvořil na deset tisíc obrázků určených k reprodukci. „... zakázka střídala zakázku a to bylo jeho prokletí. Ilustroval to, co mu dali,“ říká v úvodu ke knize spisovatel Ondřej Neff. Editoři svazku ovšem konstatují, že nakladatelé ne vždy uměli využít Burianových schopností. Například je s podivem, že mu více nezadávali historické látky, protože třeba ilustrace k Dumasovi ukazují, že Burian „zobrazoval historické výjevy s nebývalou precizností a dynamikou.“
Podivuhodný je rozsah prostředí, s nímž si Burian věděl rady. Nikoli nadarmo sám sebe označoval za „ryzího dokumentaristu“, byť to byla jen jeden z rysů jeho tvorby. Divoký Západ, exotický Východ, anglická aristokratická sídla, Francie za velké revoluce, oceány i vesmírný prostor. Tam všude se skvěle orientuje, až do sebemenšího detailu.
Co spojuje Burianovy ilustrace? ptá se v úvodu Ondřej Neff. „Jistě je to technika, kresebné mistrovství a malba prastarou technikou kvaše, objevenou arabskými malíři ve 12. století. Krom toho ale v nich cítím ještě něco jiného. Malíř dává jasně najevo svůj vztah k figuře. Poznáváme, které patří jeho sympatie. V jejich vzezření čteme celou škálu emocí, ovšem velmi často z nich čiší cosi jako vzdor. To je projev Burianova vnitřního postoje ke světu. Jsem realista a maluji, co vidím, to byla jeho zásada a držel se jí i v době, která mimetickým uměním pohrdala.“
Kromě nepopiratelné dokumentární hodnoty, s níž detailněji osvětluje vydávání dobrodružné literatury od dvacátých do čtyřicátých let a působení některých klíčových vydavatelů té doby, nabízí kniha především velkou podívanou. Celostránkové a polygraficky vynikající reprodukce jedinečných Burianových obrázků (povětšinou uchovávaných v Památníku národního písemnictví), diváka okouzlí. „Bez přehánění můžeme konstatovat, že takto reprodukované své práce Burian nikdy nespatřil,“ píše v úvodním textu Ondřej Neff.
K jednotlivým ilustracím připojili editoři vždy citát z textu – v duchu dávné vydavatelské praxe. Ostatně Burian citace ke svým kresbám často sám dopisoval. „Zakládal si na tom, že knihy, které ilustruje, rovněž čte, promýšlí dějové okamžiky vhodné k výtvarnému zpracování a svou ilustrací tak věrně doprovází zmíněnou pasáž,“ píší editoři.
Obrazová část publikace stvrzuje slova, která v závěrečné eseji Burianovi věnoval Rostislav Walica: „Burian byl mnohostranný a zároveň extrémně pracovitý umělec, ale především to byl vizionář, a právě to jeho práci dodávalo jakýsi magický prvek, cosi zásadního, co odlišuje průměrný talent od jedinečného. Burian byl osobitým mistrem v žánru populární, masové, komerční, či chcete-li triviální kultury. Dokázal si vysnít, ale především věrohodně a působivě zprostředkovat vize světů, jež dovolují odpoutat se od všedních dnů.“
Dobrodružný svět Zdeňka Buriana. Sestavili Ondřej Müller a Rostislav Walica. Plus, 416 stran, ISBN 978-80-259-0561-6.